277779287_1532066650521362_7218252834461222587_n
Новини

Постоянна етнографска експозиция “Планината гостоприемен дом”

Posted On April 2, 2022 at 7:54 am by / Comments Off on Постоянна етнографска експозиция “Планината гостоприемен дом”

     Спецификата на този район от Родопите е представена в етнографската експозиция “Планината гостоприемен дом”. Наред с разнообразни костюми на различните етнически и конфесионални групи населяващи Чепинския край – българи християни и мюсюлмани, армъни, са представени богатствата на планината – гората, земята, водата.
     Многобройните минерални извори са привличали хората от векове със своите лековити свойства. Чрез каменни надписи и снимков материал са представени най-старите действащи бани в България.
     Дърводобивът, ленарството, обработката на вълна също има своята вековна традиция, която е намерила полагащо място в експозицията.
     Най-интересни са хората, населяващи този кът на Родопите и сътворили прекрасните образци на традиционната култура.
Георги Куманов
гл.уредник в ИМ-Велинград