277509340_1530656040662423_8119466699895576658_n
Новини

КОЛЕКЦИИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПИСАНИ ЯЙЦА

Posted On March 31, 2022 at 8:12 am by / Comments Off on КОЛЕКЦИИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПИСАНИ ЯЙЦА

     Повече от двадесет години в Исторически музей – Велинград се събира и съхранява най-голямата в България колекция от великденски писани яйца. По-голямата част от тях са украсени по восъчната техника. Колекцията включва образци от различни райони на България и от редица страни от Европа, в които е разпространена тази техника. Събран е богат научен архив, посветен на традицията на тази техника в Европа и в България.
     В една от залите на музея през 2006 г. бе създадената единствената за сега в страната постоянна изложба от великденски писани яйца.
     Чрез програма “Великден” колекцията на ИМ – Велинград се популяризира в страната и чужбина. Тя стана основа за разгръщането на образователна програма за съхранението и предаване на традиционната восъчна техника от Чепинския край.
Георги Куманов – гл. уредник
в Исторически музей – Велинград