222589573_1362626387465390_6943373698020290246_n
Uncategorized

Нова среща с храма на Великата майка на боговете в Балчик

Posted On July 26, 2021 at 9:08 am by / Comments Off on Нова среща с храма на Великата майка на боговете в Балчик

     През лятото на 2008 г. музеят във Велинград бе първият в България, в който бе представена изложбата „Храмът на Кибела“ на Исторически музей – Балчик. Имахме шанса първи да видим уникалните находки от руините на голям античен град, открити през 2007 г. Храмът на Понтийската майка на боговете – Кибела буквално е спасен, след като Радостина Енчева – тогава уредник, а сега директор на ИМ – Балчик, успява да спре багерите, които копаят основите на нова сграда. След това тя започва разкопки под ръководството на д-р Игор Лазаренко и Елина Мирчева от РИМ – Варна. Открити са руините на голям античен град, възникнал през VI в. пр. Хр. – Дионисополис и най-добре запазеният храм на богинята до момента, разположен на 250 метра от морето.
     13 години по-късно ИМ – Балчик гостува отново в нашия град с продължението на историята: изложбата „Храмът на Понтийската майка на боговете в Дионисополис“. Експозицията е обобощение на културното наследство в единственият досега открит храм на Кибела в източната част на Балканския полуосторв и единствения в света толкова добре съхранен, заради което е сравняван с Помпей. Като брой и разнообразие, това е най-голямата група движими паметници, свързани с култа към Кибела, откривани на едно място: над 200 монети, 27 мраморни епиграфски паметници (надписи), над 20 мраморни скулптурни идображения на Кибела, Афродита, Посейдон, Дионис и Пан.
     Понтийската майка на боговете Кибела е трако-фригийска богиня, която олицетворява природата и нейното плодородие. Култът към нейната всемогъща сила възниква в Мала Азия, а по-късно е пренесен в Гърция и Рим. Храмът в Балчик е доказателство, че култ към нея е имало и по нашите земи. Храмът е изграден през III в. пр. Хр. и функционира до IV в. сл. Хр. Основите му с правоъгълна форма могат да бъдат видени на място в Балчик, а в Историческия музей се съхраняват най-ценните експонати, сред които централно място заема основната храмова статуя на Великата богиня майка.
     Изложбата гостува във Велинград до 31 септември 2021 г. Наред с богатата информация и симков материал за храма на Кибела, за посетителите ще бъде интересен и дигиталният разказ за историята на тази уникална културна ценност.
Темпо