59784143_765509123843789_4966145378693939200_n
Новини

“Планината гостоприемен дом”

Posted On September 7, 2019 at 3:09 pm by / Comments Off on “Планината гостоприемен дом”

Исторически музей-Велинград
Етнографска експозиция
“Планината гостоприемен дом”

    Спецификата на този район от Родопите е представена в етнографската експозиция “Планината гостоприемен дом”. Наред с разнообразни костюми на различните етнически и конфесионални групи населяващи Чепинския край – българи християни и мюсюлмани, армъни, са представени богатствата на планината – гората, земята, водата.
Многобройните минерални извори са привличали хората от векове със своите лековити свойства. Чрез каменни надписи и снимков материал са представени най-старите действащи бани в България.
Дърводобивът, ленарството, обработката на вълна също има своята вековна традиция, която е намерила полагащо място в експозицията.
Най-интересни са хората, населяващи този кът на Родопите и сътворили прекрасните образци на традиционната култура.


Георги Куманов
гл.уредник в ИМ-Велинград