Afish Nepoznatite 2018 (web)1
Новини

Армъните – познати и непознати

Posted On November 26, 2018 at 10:07 pm by / Comments Off on Армъните – познати и непознати

Културен семинар “Непознатите” ще се състои на 30.11.2018г. в гр. Пловдив. Участието ни е с доклад “Армъните – познати и непознати”, доц. Светла Ракшиева – ИЕФЕМ – БАН, Георги Куматов – Исторически музей-Велинград

Afish Nepoznatite 2018 (web)