BELOVO1-b
ВРЕМЕННИ ЕКСПОЗИЦИИ

Гостуваща изложба „Памет“

Posted On May 18, 2016 at 10:52 pm by / Comments Off on Гостуваща изложба „Памет“

     В Исторически музей – Велинград гостува музейна сбирка „Атанас Хрисчев” – Белово. Фото-документалната изложба „Памет“ е посветена на югозападната част на Четвърти революционен окръг с център село Голямо Белово.

     За славните събития на Априлското въстание от преди 140 години разказа Севдалина Попова. Изложбата бе разгледана с голям интерес от присъстващите. Тя съдържа снимки, документи и предмети.