Постоянна етнографска изложба “Планината гостоприемен дом”

     Спецификата на този район от Родопите е представена в Етнографската експозиция “Планината гостоприемен дом”. Наред с разнообразни костюми на различните етнически и конфесионални групи населяващи Чепинския край – българи християни и мюсюлмани, армъни, са представени богатствата на планината – гората, земята, водата.

     Многобройните минерални извори са привличали хората от векове със своите лековити свойства. Чрез каменни надписи и снимков материал са представени най-старите действащи бани в България. Дърводобивът също има своята вековна традиция, която е намерила полагащо място в експозицията. Най-интересни са хората, населяващи този кът на Родопите и сътворили прекрасните образци на традиционната култура.