ФОНД „НОВА ИСТОРИЯ”

     Фондът съдържа над 6500 инвентарни номера. Чрез снимков, документален, веществен материал и спомени са отразени всички по-важни събития съпътствали живота на хората от края на ХІХ – ХХ век – развитието на трите села Чепино, Лъджене и Каменица: построяването на училища, читалища, баните, плажа, възникването на различни дружества, войните – Балканска, Междусъюзническа, Първа и Втора световна война, различни годишнини и др.

     Интерес представляват печати, пощенски картички от Чепинско, ордени, медали и значки, учебници и учебни пособия. Във фонда намират място личните и обществени архиви, принадлежали на Стою Масларов, Елена Кантарджиева, Станимир Топуков, Женското дружество „Надежда” и други. съхраняват се спомени.