НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ

Надежда Ангелова – уредник

магистър – СУ „Св. Климент Охридски”

GSM 0877506019

     Събира, проучва, популяризира и съхранява богат снимков, документален и веществен материал, отразяващ обществено-политическия, стопански и културен живот в Чепинския край за периода след Руско-турската освободителна война до наши дни. Включва и архиви на значими за този край личности.

  • ФОНД „НОВА ИСТОРИЯ”
  • ФОНД „НАЙ – НОВА ИСТОРИЯ”