НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ЕКСПОЗИЦИОНЕН

     Основната цел на отдела е да издирва, проучва и популяризира духовните и материални културни ценности на Чепинския край, Велинград и Северозападните Родопи за периода от праистористорията до днес.