ФОНД ЕТНОГРАФИЯ

     Фонд „Етнография” е създаден през 50-те години на ХХ в. на основата на експонатите събрани за кварталните музейни сбирки. В него се съхраняват над 2 500 музейни предмети, документи, снимки и материали.  През изминалите седем десетилетията са събрани пособия и инструменти свързани с дървообработването и тъкачеството, земеделието и скотовъдството. Добре застъпени са тъканите – месали и кърпи, постелки и завивки, съдовете и кухненския инвентар за дома.

     Многобройни са традиционните костюми – най-вече на различните религиозни и етнически общности от Чепинския край, но има и от други райони на страната. Оформени са колекция от великденски писани яйца от Европа и България, и колекция от костюми, предмети и снимки на армъните от България. Събран е богат дигитален видео, аудио и снимков архив на традиционната духовна култура от Северозападните Родопи.