ЕТНОГРАФИЯ

Георги Куманов – уредник

Магистър по история от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

GSM: 0887774622

e-mail: g_kumanov@abv.bg

     Отдел “Етнография на Исторически музей – Велинград има за цел да събира, проучва и популяризира традиционна материалната и духовна култура на Велинградско, Чепинския край и Северозападните Родопи през ХIX, XX  и настоящия XXI в. Вниманието в дейността на отдела се фокусира към религиозните и етнически общности, населяващи района, към техните характерни занятия, бит, костюми, празници, фолклор и творчество.