БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ХV-ХІХ ВЕК

     Фонд „История на България ХV-ХІХ век“ на ИМ-Велинград е създаден през 90-те години на ХХ век. Във фонда се съхраняват и опазват различни по своя характер свидетелства за периода. Най-голям е броя на старопечатните книги на църковно-славянски език. Срещат се обаче и богослужебни книги на руски, гръцки и други езици. Във фонда се опазват и различни артефакти от метал и камък. Това са предимно оловни печати от Османския период както и мраморни надгробни паметници от времето преди Освобождението. Сред най-значимите културни ценности съхранявани във фонда са османска богусложебна книга (Коран), двуезичен църковен документ, метална шпора, отлично запазен железен боздуган и др.