БИБЛИОТЕКА

     Събират и съхраняват книги и периодика, общи изследвания за историята, богата колекция от издания  от XIX век и началото на XX век, свързани с историята, фолклора и археологията на Чепинския край,  колекция от издания на БАН и известия на музеите в страната.

     Библиотечният фонд се формира чрез закупуване на нова литература, чрез дарения и книгообмен.

     Тя се посещава от музейни специалисти, студенти, учители, ученици, краеведи, научни работници и граждани с интереси към историята.

     Поради специфичните си функции и ценната специализираната литература, с която разполага, музейната библиотека действа само като читалня и книги за дома не се заемат.