НУМИЗМАТИКА

ФОНД НУМИЗМАТИКА

     Фонд „Нумизматика” е сред най-богатите и добре изследвани фондове на ИМ – Велинград. Съдържанието на фонда е обогатявано през последните десетилетия с голям брой случайно намерени или открити при археологически проучвания монети и монетовидни паметници. Общия им брой е над 400 инвентарни единици. Представени са монети в различни номинали и от различен материал (злато, сребро, бронз, мед и др.) от епохата на елинизма, римската епоха, късната античност и средновековието. Голям е броя на османските, а също и на западно и централноевропейските монети. Съхраняват се и български и чуждестранни монети и банкноти от периода преди Съединението до 1944 година и от по-ново време.

coins