АРХЕОЛОГИЯ

ФОНД АРХЕОЛОГИЯ

     Във Фонд „Археология” на ИМ – Велинград се съхраняват голям брой археологически материали от различни епохи. Общият им брой доближава цифрата 700 инвентарни единици. Хронологическия обхват на находките във фонда обхваща широк диапазон от епохи: Праистория, Античност и Средновековие. Съхраняват се голям брой глинени съдове, каменни и бронзови сечива и оръжия, накити и култови съоръжения.

     Една от най-значимите находки, които се пазят във фонда, е богато украсен с врязана украса в геометричен стил, кратеровиден съд. Съдът е открит в м. Стража, край Велинград и е свързан с култовите представи на траките беси, които са населявали района на Чепинската котловина през късножелязната и елинистическа епоха.