Постоянна изложба “Великденски писани яйца”

     На традицията за изписване с писалка и восък на великденски яйца е посветена самостоятелна зала в музея. В нея е представена най-голямата колекция от великденски писани яйца от Централна Европа, от други райони от България и разбира се от Чепинския край. Показани са оригинални пособия за изписване от Унгария, Румъния, Хърватска, Германия. Проследено е развитието на пособия, орнаментика и колорит в традицията на Велинградско.